Teenused

Põhitegevus

Kavandamine

Kliendi selgituse abil esialgse visiooni loomine, hilisem tootepõhise (-te) joonise (-te) koostamine.

2D Projekteerimine 

Eskiisjoonis – mööblieseme lihtsam visualiseerimine koos baasmõõtmetega.
Kolmvaade tootest  [vt näidist “KJ”], mis sisaldab baasmõõtmeid.
Detailjoonised [vt näidist “DJ”], mille abil saab tootja valmistada mööblieseme.
Tükitabelite koostamist vastavalt joonistele

3D Projekteerimine

Toote visualiseerimine [vt näidist]

electio-bg

 

Võimalused

Mõõdud

Vajadusel kavandatava mööbli (nt köögimööbli või magamistoa seinakapi) mõõtude võtmine objektil.

Vahendustegevus 

KLIENT – TOOTJA suhtlemine tootjaga, tehniliste lahenduste selgitamine

Tehnoloogia ja kalkulatsioonid 

Tootjatele tehnoloogiliste kaartide koostamist
Tootepõhist kalkulatsiooni (materjali kulu arvutamine)